Tytuł serwisu WWW

Jan PRUSZYŃSKI

*~ 1780 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+~ 1825 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl