Tytuł serwisu WWW

Juliusz POTOCKI

*1805 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+1869 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl