Tytuł serwisu WWW

Hieronim Jan SANGUSZKO-KOWELSKI

*1743 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+1812 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl