Tytuł serwisu WWW

Wawrzyniec Laurenty PRUSZYŃSKI

*1694 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+1770 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl